Antwoorden van President Obama op vragen van Yoani Sánchez


Dank u voor de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met u en uw lezers in Cuba en wereldwijd en van harte gefeliciteerd met de Maria Moore Cabot Prijs van de Columbia University Graduate School of Journalism voor bijdragen over Latijns Amerika die inter-Amerikaans begrip verder helpen. U verdiende de prijs ten volle. Ik was teleurgesteld dat het u niet was toegestaan om de onderscheiding persoonlijk in ontvangst te nemen.

Uw blog geeft de wereld een uniek inzicht in de realiteit van het dagelijks leven in Cuba. Het is veelzeggend dat het internet u en andere moedige Cubanen een uitlaatklep heeft verschaft voor vrije meningsuiting en ik juich uw collectieve pogingen om uw landgenoten in staat te stellen hun stem te laten horen door middel van technologie van harte toe. De regering en het volk van de Verenigde Staten kijken met u uit naar de dag waarop alle Cubanen zich vrij kunnen uiten, zonder angst en zonder represailles.

Vraag 1. Gedurende lange tijd heeft de zaak Cuba een rol gespeeld zowel in de buitenlandse politiek als in binnenlandse aangelegenheden van de VS, vooral door de aanwezigheid van een grote Cubaans-Amerikaanse gemeenschap. In welke categorie moet deze kwestie volgens u vallen?

Elke kwestie van buitenlands beleid kent binnenlandse componenten, zeker wanneer het buurlanden als Cuba betreft, vanuit waar de Verenigde Staten een grote immigrantenpopulatie kennen en waarmee we een lange geschiedenis van verstandhouding hebben. Onze morele plicht om vrije meningsuiting, mensenrechten en democratie te beschermen en te steunen, zowel hier als overal ter wereld, doorkruist ook de scheidslijn tussen buitenlands en binnenlands beleid. Bovendien gaan vele van de uitdagingen waar onze beide landen voor staan, waaronder begrepen migratie, drugssmokkel en economische kwesties, gepaard met traditionele zorgen van binnenlandse en buitenlandse aard. De betrekkingen tussen de VS en Cuba worden derhalve terecht in een context van zowel binnenlands als buitenlands beleid geplaatst.

Vraag 2. Indien er, van de kant van uw regering, bereidheid bestaat om het geschil te beëindigen, zou dat dan gebeuren door het erkennen van de legitimiteit van de huidige regering van Raúl Castro, als enige partner in eventuele gesprekken?

Zoals ik al eerder gezegd heb, ben ik met mijn regering bereid om met de Cubaanse regering de handen ineen te slaan met betrekking tot een breed scala aan wederzijdse belangen, zoals we reeds eerder deden op het gebied van migratie en direct postverkeer. Het is ook mijn intentie om meer contact met het Cubaanse volk mogelijk te maken, met name bij gescheiden Cubaanse families, wat ik gedaan heb door beperkingen op te heffen voor familiebezoek en voor het overmaken van geld. Wij streven ernaar om contact te leggen met Cubanen buiten de regering, net zoals we dat overal doen, aangezien de Cubaanse regering natuurlijk niet de enige stem van belang is in Cuba. Wij grijpen elke gelegenheid aan om te overleggen met de gehele Cubaanse gemeenschap en kijken uit naar de dag waarop de regering een afspiegeling is van de vrije wil van het Cubaanse volk.

Vraag 3. Heeft de Amerikaanse regering het gebruik van geweld verworpen, als middel om het geschil te beslechten?

De Verenigde Staten hebben niet de intentie om militair geweld te gebruiken in Cuba. De Verenigde Staten steunen groter respect voor de mensenrechten en politieke en economische vrijheden in Cuba en hopen dat de Cubaanse regering de wens van het Cubaanse volk om de vruchten van democratie te plukken en in staat te zijn om Cuba’s toekomst te bepalen zal beantwoorden. Alleen het Cubaanse volk zelf kan positieve verandering in Cuba bewerkstelligen en het is onze hoop dat de Cubanen snel hun volle potentieel kunnen benutten.

Vraag 4. Raúl Castro heeft publiekelijk gezegd dat hij bereid is om over alle onderwerpen te praten, met als enige voorwaarde dat er sprake is van wederzijds respect en gelijke omstandigheden. Vindt u deze eisen disproportioneel? Wat zouden de opschortende voorwaarden zijn die uw regering zou stellen alvorens de dialoog te starten?

Jarenlang heb ik gezegd dat het tijd is om directe diplomatie na te streven, zonder voorwaarden, zowel met vrienden als met vijanden. Echter, ik ben niet geïnteresseerd in overleg om het overleggen alleen. In het geval van Cuba zou een dergelijke diplomatie mogelijkheden kunnen scheppen waar de Amerikaanse belangen en de vrijheidszaak van het Cubaanse volk bij zijn gediend.

We hebben nu al een dialoog opgezet op gebieden van wederzijds belang – veilige, legale en ordentelijke migratie en het herstellen van de directe postverbinding. Dit zijn kleine stapjes, maar een belangrijk gedeelte van het proces om de betrekkingen tussen de VS en Cuba in een nieuwe en meer positieve richting te krijgen. Voor het bereiken van een normalere relatie is echter actie van de Cubaanse regering vereist.

Vraag 5. Welke medezeggenschap zouden de Cubanen in ballingschap, de binnenlandse oppositiegroeperingen en de opkomende Cubaanse burgerbevolking hebben in deze hypothetische dialoog?

Bij het overwegen van iedere politieke beslissing, is het essentieel om te luisteren naar zoveel verschillende stemmen als mogelijk is. In het geval van Cuba is dat precies wat we doen. De Amerikaanse regering heeft regelmatig contact met groeperingen en individuen, binnen en buiten Cuba, die een belang hebben bij onze betrekkingen. Velen zijn het niet altijd eens met de Cubaanse regering, velen zijn niet altijd eens met de Amerikaanse regering en velen zijn niet het niet eens met elkaar. Waar we het wel met zijn allen over eens moeten zijn is de noodzaak om te luisteren naar wat er leeft onder de Cubanen die op het eiland wonen. Daarom is alles wat u doet om uw stem te verheffen zo belangrijk – niet alleen ter bevordering van de vrijheid van meningsuiting op zich, maar ook om, voor iedereen buiten Cuba, een beter begrip te krijgen van het leven, de worstelingen, de vreugde en dromen van Cubanen op het eiland

Vraag 6. U bent een man die de ontwikkeling van nieuwe communicatie- en informatietechnologie steunt. Hier echter is de toegang tot internet voor Cubanen nog altijd zeer beperkt. In hoeverre is dit te wijten aan de Noord-Amerikaanse blokkade en in hoeverre aan de Cubaanse overheid?

Mijn regering heeft belangrijke stappen gezet om het vrije verkeer van informatie van en naar het Cubaanse volk te promoten, met name door nieuwe technologieën. Wij hebben grotere telecomverbindingen mogelijk gemaakt om de interactie tussen Cubaanse burgers en de rest van de wereld op weg te helpen. Hierdoor zal er een groei zijn van toepassingen waarmee Cubanen op het eiland met elkaar en met de buitenwereld kunnen communiceren. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden van glasvezel en satellietverbindingen te vergroten. Dit zal niet direct te merken zijn. Noch zullen deze maatregelen hun volle effect hebben zonder positieve daden van de Cubaanse regering. Ik begrijp dat de Cubaanse overheid plannen heeft aangekondigd om Cubanen meer toegang tot internet te bieden via postkantoren. Ik volg deze ontwikkelingen met interesse en spoor de overheid aan om haar volk te laten genieten van onbeperkte toegang tot het internet en informatie. Tot slot verwelkomen wij suggesties ter zake van gebieden waarop wij de vrije doorstroom van informatie binnen, van en naar Cuba kunnen ondersteunen.

Vraag 7. Zou u bereid zijn ons land te bezoeken?

Ik zou nooit een mogelijkheid afwijzen die in het belang van de VS zou zijn en zou bijdragen aan het vrijheidsstreven van het Cubaanse volk. Tegelijkertijd moeten diplomatieke middelen slechts aangewend worden na zorgvuldige voorbereiding en als onderdeel van een heldere strategie. Ik kijk uit naar een bezoek aan een Cuba, waarin alle burgers dezelfde rechten en kansen hebben als andere burgers in deze hemisfeer.

(Voor het originele document in het Engels, klik hier.).

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s